kWh prijs

De kWh prijs is van grote invloed op de jaarlijkse kosten voor energie die je maakt. Dat heeft te maken met het feit dat je betaalt per kWh aan stroom die je afneemt. Verbruik je een hoge hoeveelheid stroom? Dan liggen de kosten hoger dan wanneer je daar op een meer zuinige manier mee omgaat. De kWh prijs verschilt per energieleverancier, al is het daarnaast ook van belang om bijvoorbeeld naar de kosten voor het vastrecht te kijken. Wat dat betreft is het verstandig om je niet blind te staren op de kosten per kWh, maar de totale kosten te vergelijken.

We kennen de kWh prijs als de prijs voor elektriciteit. Een kWh is de eenheid voor energie waarin we deze afnemen. Afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt heb je meer of minder kWh nodig om er een langere tijd gebruik van te maken. Indien je merkt dat je een relatief hoge kWh prijs betaalt is het verstandig om over te stappen naar een andere energieleverancier. Uiteraard kun je daarbij gebruik maken van de gemiddelde kosten per kWh. Betaal je meer dan dat? Dan is de kans groot dat er een goedkopere energieleverancier beschikbaar is.

Houd er echter rekening mee dat je naast de kWh prijs ook de vaste kosten dient te vergelijken. Indien je relatief weinig energie verbruikt is een hoge kWh prijs en een laag vastrecht interessant, terwijl je bij een hoger verbruik wellicht meer voordeel hebt bij een lage prijs per kWh en een hoger vastrecht. Tenslotte kun je rekening houden met de energiebelasting en de btw die we in Nederland betalen. Aan de andere kant is er sprake van een heffingskorting, waardoor je nauwelijks belasting betaalt over de energie die je afneemt.

kWh prijs: kosten van elektriciteit

We drukken de prijs van elektriciteit uit als de kWh prijs, daarnaast rekenen we in Nederland met een prijs per kubieke meter gas voor het gas dat we afnemen. Milieu Centraal houdt de gemiddelde prijzen bij en kan op die manier een beeld schetsen van je huidige kosten ten opzichte van wat de rest van Nederland betaalt. Het is verstandig om de kWh prijs goed in de gaten te houden en deze te vergelijken met je eigen contract. Op het moment dat de prijs die je zelf betaalt op begint te lopen is het verstandig om actie te ondernemen.

Milieu Centraal gaat bij het berekenen van de gemiddelde kWh prijs uit van de situatie in januari en juli van een jaar, om een vast punt in het jaar te kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat het alleen gaat om de kWh prijs, je dient daar vervolgens de kosten voor de levering en voor het vastrecht bij op te tellen. Verder betalen we in Nederland energiebelasting en is er sprake van Btw. Het is daarom verstandig om niet zomaar de prijs per kWh tussen energieleveranciers met elkaar te vergelijken, je kunt beter zorgen voor een vergelijking van de totale kosten.

Het is mogelijk om de kWh prijs op basis van één tarief te laten berekenen, of gebruik te maken van een dubbeltarief. In het eerste geval is er sprake van een enkele meter, die dag en nacht bij zal houden hoeveel energie je verbruikt. Heb je een dubbele meter of wil je die laten plaatsen? In dat geval geldt er een andere kWh prijs voor de piekuren en de daluren. Overdag is er sprake van piekuren, tijdens de nacht is er sprake van daluren. Over het algemeen ligt de prijs overdag iets hoger dan het gemiddelde, die voor de nacht ligt er iets onder. Verbruik je ‘s nachts veel van de energie, bijvoorbeeld omdat je er overdag niet aan toekomt? In dat geval is het de moeite waard om gebruik te maken van een energiecontract met een dubbel tarief. Je hebt op basis van de kWh prijs voor de nachtelijke uren de mogelijkheid om op de kosten te besparen, zodat je een scherper tarief betaalt. Houd er aan de andere kant rekening mee dat de aansluitkosten en de huur voor de elektriciteitsmeter wat hoger liggen wanneer je een dubbele meter gebruikt, waardoor er een deel van het voordeel van een lagere kWh prijs verloren gaat.

Gemiddelde kosten per kWh

Benieuwd naar de gemiddelde kosten per kWh, de gemiddelde kWh prijs die we in Nederland betalen? Voor grijze stroom geldt er in 2014/2015 een gemiddelde prijs van €0,23. Het is de moeite waard om na te gaan of je zelf ook dit tarief betaalt, of dat je eronder of erboven zit. Indien je minder betaalt is er natuurlijk niets aan de hand, mits ook je vastrecht niet zeer hoog is. Betaal je meer dan €0,23 als kWh prijs? Dan is het de moeite waard om op zoek te gaan naar een meer voordelige energieleverancier, of in ieder geval zeker te stellen dat je een laag vastrecht betaalt.

De opbouw van de kWh prijs zit als volgt in elkaar: €0,07 voor de stroom, €0,035 voor de Btw en €0,12 voor de energiebelasting. Je ziet wat dat betreft dat we iets minder dan een derde aan de daadwerkelijke stroom betalen, de rest van de kWh prijs gaat op aan belasting. Wat dat betreft is er sprake van een behoorlijke belastingdruk, al staat daar aan de andere kant de heffingskorting tegenover waar we in Nederland allemaal gebruik van kunnen maken.

Binnen de energiebelasting die een belangrijke rol speelt binnen de kWh prijs is er onder andere sprake van een opslag duurzame energie. Deze opslag zorgt ervoor dat we in Nederland allemaal een klein bedrag aan belasting betalen, in ruil waarvoor de overheid subsidies uit kan delen aan bedrijven die op een duurzame wijze energie opwekken. Wat dat betreft betalen we vanuit de kWh prijs allemaal mee aan een meer duurzame energievoorziening. Uiteraard kun je daar zelf een schep bovenop doen door zonne-energie op te gaan wekken of gebruik te maken van bijvoorbeeld een windmolen.

kWh prijs en vaste kosten

Het is ondanks de verschillen in de kWh prijs van belang om je daar niet blind op te staren, de energieleverancier hebben meer mogelijkheden om de totale kosten in rekening te brengen. Het is bijvoorbeeld van belang om goed op het vastrecht te letten. Dit zijn kosten die je betaalt voor de aansluiting die je hebt zitten. Je betaalt meer kosten naarmate de aansluiting groter is, al zijn er ook binnen dezelfde aansluitingen verschillen tussen de diverse energieleveranciers. Een hoge kWh prijs in combinatie met een laag vastrecht kan wat dat betreft in theorie goedkoper zijn dan een lagere prijs per kWh in combinatie met een hoog vastrecht.

Je kunt op je jaarafrekening nagaan wat het vastrecht is dat je betaalt, naast de kWh prijs die je energieleverancier je in rekening brengt. Bovendien kun je dit nagaan op het moment dat je online een vergelijking maakt, binnen de specificatie van de kosten. Het is daarom van belang om je (geschatte) verbruik per jaar op te geven. Het is op basis daarvan mogelijk om na te gaan of een lage kWh prijs de hogere kosten voor het vastrecht teniet kan doen, of dat je beter naar een andere energieleverancier over kunt stappen.

Op de vaste kosten voor je energie kun je besparen door over te stappen naar een andere energieleverancier, net als wanneer je op zoek bent naar een lagere kWh prijs. De kosten voor de levering kun je helaas niet drukken, het is de netbeheerder dat daar op basis van je locatie een bedrag voor in rekening brengt. Het heeft bovendien geen zin om minder energie te verbruiken, je kunt op die manier alleen de kWh prijs per eenheid uitsparen. Dankzij de energiebelastingen zal je een flinke besparing kunnen realiseren, vooral wanneer je overstapt naar een voordelige energieleverancier die je daar nauwelijks kosten voor in rekening brengt.

Energiebelasting en btw over de kWh prijs

We betalen in Nederland energiebelasting en btw over de kWh prijs. Met name de energiebelasting is fors, het gaat om €0,12 binnen de €0,23 die we in 2014/2015 gemiddeld betalen. Dat betekent dat meer dan de helft van het bedrag opgaat aan belasting, waar ook de opslag duurzame energie onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is er sprake van €0,035 btw per kWh. Het is helaas niet mogelijk om te besparen op de energiebelasting binnen de kWh prijs. Uiteraard neemt de totale belasting die je betaalt wel af wanneer je minder kWh aan energie verbruikt, waardoor het verstandig is om daar zuinig mee om te gaan.

Aan de andere kant ontvangen we in Nederland allemaal een heffingskorting. Deze korting wordt door de overheid vastgesteld en bedraagt een paar honderd euro. Dankzij de heffingskorting betalen we in Nederland nauwelijks belasting over de energie die we afnemen. Het is verstandig om zowel de kWh prijs, de energiebelasting, het vastrecht als de heffingskorting mee te nemen op het moment dat je een vergelijking maakt. Voorkom dat je je blind staart op de kWh prijs, aangezien de laagste prijs per eenheid je niet altijd het beste energiecontract hoeft op te leveren.